Make your own free website on Tripod.com

 

 

                                     كهكشان راه شيري

منظومه شمسي
كهشان
ستاره شناسي
گالري
ارتباط با ما

                                    

راه شيري يك مجموعه پهناور از بيش از 200 بيليون ستاره ، سياره ، خوشه و گرد و غبار است. خورشيد ما و منظومه شمسي نيز بخشي از اين كهكشان اند.  راه شيري يك كهكشان مارپيچي است ،( از نظر هابل نوع  آن اس-بي يا اس-سي و يكي از اعضا گروهي محلي ، است كه اين گروه خود شامل كهكشان راه شيري ، ابر هاي ماژلاني  ، اآندرومدا و بسياري ديگر از كهكشان هاي كوچك است....ا 

رصد هاي اخير نشان مي دهد كه راه شيري ، يك كهكشان مارپيچي عظيم با جرمي بيش از 750 بيليون برابر جرم منظومه شمسي و  قطري در حدود 100،000 سال نوري مي باشد.آندرومدا بزرگتر از راه شيري بنظر مي رسد اما راخ شيري حجيم تر است......ا     

 

 

 

يافته ها در باره ي كهكشان ما.......ا

 

ستاره شناسان استراليايي يك بازوي كيهاني اضافي را در كهكشان راه شيري كشف كردند كه مانند يك مرز گازي ضخيم به دور اين كهكشان عظيم كشيده شده است. اين ستاره شناسان اميدوارند كه اين يافته ها در ترسيم يك تصوير بهتر از كهكشان راه شيري كه سياره زمين نيز در آن قرار دارد مفيد واقع شود.

نائومي مك كلور- گريفيتس از دانشمندان اين سازمان مي گويد: اين مرز گازي شكل كه ۶ هزار و ۵۰۰ سال نوري ضخامت دارد نشان داد كه ساختار كهكشان راه شيري مشابه با ساير كهكشان ها است. اين كهكشان ها داراي بازوهاي مارپيچي گازي هستند كه فراسوي بازوهاي مارپيچي ستاره اي مركزي گسترده شده اند. به اعتقاد ستاره شناسان كهكشان راه شيري داراي ۴ بازوي متشكل از هيدروژن، گردوغبار و ستاره هاست كه بيرون از مركز آن مي چرخند. مك كلورگفت: اين مرز گازي كه اخيراً كشف شده ۶۰ هزار سال نوري از مركز كهكشان راه شيري فاصله دارد. وي افزود: ما از مدت ها پيش مي دانستيم كه گاز در اطراف اين كهكشان وجود دارد؛ اما از وجود يك ساختار گازي در آن نقطه بي اطلاع بوديم. وي گفت : اين مرز گازي در دوردست ترين نقطه كهكشان قرار دارد و آخرين چيزي است كه پيش از ناپديدشدن كهكشان قابل مشاهده است. اين محققان درحال تحقيق روي گاز هيدروژن در صفحه يا ديسك كهكشان راه شيري بودند كه با اين بازوي اضافي مواجه شدند. به اعتقاد پژوهشگران اين بازوي به تازگي كشف شده با يكي از بازوهاي مركزي ستاره اي كهكشان مرتبط است

 

بازگشت به صفحه اصلي